ระบบลงทะเบียนออนไลน์ย้ายไป Server ใหม่ที่ http://www.memberofhcs.com/

โดยเริ่มใช้งานในการบันทึกได้ ตั้งแต่เวลา 16.00 น. ของวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 เป็นต้นไป